Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į doho.lt!

Šiose sąlygose išdėstytos DOHO svetainės, esančios https://doho.lt, naudojimo taisyklės ir nuostatai.

Apsilankę šioje svetainėje manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nesinaudokite doho.lt, jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje nurodytomis sąlygomis.

Šioms taisyklėms ir sąlygoms, privatumo pareiškimui ir atsakomybės atsisakymo pranešimui bei visoms sutartims taikoma ši terminija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės sąlygas ir sąlygos. „Bendrovė“, „Mes“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“ reiškia mūsų įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „mes“ reiškia ir Klientą, ir mus pačius. Visos sąlygos reiškia pasiūlymą, priėmimą ir apmokėjimą, reikalingą mūsų pagalbos Klientui procesui atlikti pačiu tinkamiausiu būdu, kad būtų patenkinti Kliento poreikiai, susiję su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, pagal ir pagal Nyderlandų teisę. Bet koks anksčiau pateiktos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitoje, daugiskaitoje, didžiosiomis raidėmis ir (arba) jis (ji) yra pakeičiami ir todėl nurodo tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prisijungdami prie doho.lt sutikote su slapukų naudojimu pagal DOHO privatumo politiką.

Dauguma interaktyvių svetainių naudoja slapukus, kad galėtume gauti kiekvieno apsilankymo naudotojo informaciją. Slapukai naudojami mūsų svetainėje, kad įgalintų tam tikrų sričių funkcionalumą, kad būtų lengviau mūsų svetainėje besilankantiems žmonėms. Kai kurie mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, DOHO ir (arba) jos licencijų išdavėjams priklauso visos doho.lt esančios medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Tai galite pasiekti doho.lt savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Negalite:

 • Pakartotinai publikuokite medžiagą iš doho.lt
 • Parduokite, išsinuomokite arba sublicencijuokite medžiagą iš doho.lt
 • Atgaminti, kopijuoti arba kopijuoti medžiagą iš doho.lt
 • Perskirstykite turinį iš doho.lt

Ši Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.

Šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės srityse. DOHO nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri komentarų, kol jie nepatenka į svetainę. Komentarai neatspindi DOHO, jos agentų ir (arba) susijusių įmonių požiūrio ir nuomonės. Komentarai atspindi asmens, kuris skelbia savo nuomonę ir nuomones, pažiūras ir nuomones. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, DOHO neprisiima atsakomybės už komentarus arba už bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio šio Komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo. svetainę.

DOHO pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti visus Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais arba dėl kurių pažeidžiamos šios taisyklės ir sąlygos.

Garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas tam reikalingas licencijas bei sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokios trečiosios šalies autorių teises, patentą ar prekės ženklą;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą.
 • Komentarai nebus naudojami siekiant paskatinti ar reklamuoti verslą arba papročius, ar pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Šiuo jūs suteikiate DOHO neišskirtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir įgalioti kitus naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokia forma, formatu ar laikmena.

Hipersaitas į mūsų turinį

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybės agentūros;
 • Paieškos varikliai;
 • Naujienų organizacijos;
 • Internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip ir į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir
 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę, prašymus.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ir (arba) paslaugas; a